רים עבד אלקאדר

עור כפרי, מסכות עירוניות

״כיום אין זה נכון להגדיר את היישובים הערביים ככפרים, בד בבד מוגזם להגדיר ולו אחד מהם כעיר״.1 המאפיין העיקרי של היישובים הפלסטיניים המתהווים בתוך גבולותיה של מדינת ישראל הוא תהליך עיור ללא עיר אשר הפך את הכפרים לבלדאת. תהליך זה היה מהיר, משובש וכפוי של מודרניזציה ותכנון עירוני סלקטיביים. הפרויקט מבקר ומערער על שיטת התכנון הישראלית ומציע חשיבה מחודשת על התכנון ביישובים הערביים. אם כן, אלו עקרונות וחוקים יש לפתח או לחדש כדי להפוך את המרחב הערבי למרחב מפגש והפריה תרבותיים אשר בכוחם לבנות יסודות אסתטיים הרמוניים למודלת הערבית־פלסטינית?

 

1 זחאלקה ג׳מאל,״בהיעדר עיר״, מתוך הבינאלה הבין־לאומית השביעית לאדריכלות בסאו פאולו,2007, עמ׳ 20.

 

מנחים: פרופ׳ אדריכל סנאן עבד אלקאדר, אדריכל עידו גינת.