רוני בודק פרץ

שכלולה של רמת אביב א'

שכונת רמת אביב א' הוקמה בשנות ה-50 במאה הקודמת, לאחר עלייה המונית של מאות יהודים לארץ. השכונה בעלת מאפיינים ייחודיים הראויים לשימור, אך עם זאת קיים הצורך לחדש ולצופף אותה בשל התיישנות המבנים ובשל הביקוש הרב להתגורר בה.
בפרויקט אני מציעה כמה פתרונות פיתוח וציפוף לשכונה, שתוכננו ברגישות רבה במוקדים שונים. פתרונות אלה עונים על הצורך הקיים תוך שימור אופייה הקיבוצי, הצנוע והמיוחד.

 

מנחה: פרופ' אדר' צבי אפרת.