עקיבא לדני

מעיר תעשייה לעשיית עיר

הפרויקט מתחקה אחר תהליך היווצרותה ההיסטורי הטיפולוגי והחברתי של המרחב התעשייתי במטרופולין חיפה. הוא בוחן הצעות עתידיות, מנתח את מערכת היחסים שנוצרה בין רצועות המגורים ההיקפיות ובין מרחב התעשייה. התכנון מתחלק לשני קני מידה: טריטוריאלי ומקומי. התכנון הטריטוריאלי מנסה לייצר רקמה עירונית צפופה המתמודדת עם האקלים הים תיכוני, שתאחה את השסעים המרחביים והחברתיים, תצופף ותעבה את הבינוי הקיים ותיצור עירוניות תוססת, תוך הצעת טיפולוגיית בינוי עירונית המשלבת אלמנטים רעיוניים ופיזיים מהמרחב הקיים. התכנון המקומי מנסה לייצר מרחב ציבורי שמייצג את העירוניות החדשה בעיר תעשייה, משמיש את הישן לטובת החדש, את קנה המידה הטריטוריאלי לטובת האנושי, את האלמנטים התעשייתיים לטובת המרחב הפוסט תעשייתיים ומחזיר לעיר את הנוף.

 

מנחים: אדריכל יוסי קליין, אדריכלית קרין קליר אקרשטיין, אדריכל יואב אוריון.