עפרי לנדסברג

לכמת איכות בשפת הדפוסים

“Every place is given its character by certain patterns and events that keep on happening there.” – Christopher Alexander

אנו נמצאים בחיפוש מתמיד אחר איכויות שאנחנו מרגישים אך מתקשים להגדיר. 'שפת הדפוסים' היא כלי לניתוח אותן איכויות מורכבות, על ידי מיפוי רשת הדפוסים המרחביים והחברתיים.

בית־הכרם היא שכונה צנועה בירושלים, נחבאת בין העצים, אשר קל לחוש את הקסם הייחודי לה. איכות זו נעוצה בשכבות של היסטוריה, אנשים וטבע אשר הותירו את חותמם במרחב ויצרו מערכת דפוסים מקומית ייחודית ומורכבת שיש למפות ולחזק כדי לשמר את המרחב ואת הקהילה.

 

מנחים: אדריכלית ליאת בריקס אתגר, אדריכל יטב בוסירה, אדריכל טל בדיחי.