עילם סקלר

בין החמור לחזון

עבר, הווה ועתיד במרחב הכפרי של יישובי המזלג

 

יישובי המזלג בהרי ירושלים השתנו במהלך העשורים האחרונים מיישובים כפריים מבוססי חקלאות ליישובי שינה של מטרופולין ירושלים. הפרויקט מציע לאחד את יישובי המזלג ליחידה אחת בעלת מרכזים היסטוריים רבים (עיר אזור). המרחב החדש הוא עירוני אך לא עיר. העירוניות שנוצרת היא מרחב בעל תשתיות רבות ומגוונות, מרחב שאינו מצריך הגירה יום־יומית מחוץ לאזור.

 

מנחים: אדריכלית ליאת בריקס אתגר, אדריכל יטב בוסירה, אדריכל טל בדיחי.