ניב לרידו

חלקת משה

מש"ה: מוגבלות שכלית התפתחותית

 

הפרויקט מתמקד באוכלוסייה הכוללת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. מוגבלות זו היא הפרעה נוירו־התפתחותית שבה התפקוד האינטלקטואלי נמוך והוא גורם לקשיי עצמאות יום־יומיים המתבטאים בקושי בהתנהלות חברתית, תקשורתית וגופנית. הפרויקט בוחן כלים פיזיים ופרוגרמתיים ועוסק בנושאים מרחביים, קהילתיים ובערכי תכנון של הנגשה, חיבור, חשיפה, אינטראקציה, הגנה וערכים נוספים. כל זאת כדי להציע מקום ורסטילי המאפשר לאגד בתוכו אוכלוסיות שונות היכולות להתקיים זו לצד זו על ידי האיכויות המרחביות שהפרויקט מציג.

 

מנחים: פרופ' אדריכל סנאן עבדל קאדר, אדריכל עידו גינת.