נופר קיש

מתווה גישה

הצעה לתמרון בפסיפס העירוני

 

בתהליך ההתחדשות העירונית נזנחת לרוב החשיבה האסטרטגית, מתוך שיקולים כלכליים צרים. ישנה חשיבות עליונה לכך שהמרחב ישרת את הציבור המקומי. היעד העיקרי של הפרויקט הוא דמיון מחדש של שכונת יד אליהו, ובמרכזה ציר ירוק שיהיה העורק החי של השכונה. בתהליך זה גלום גם פוטנציאל לארגון מודרני ולוגי של מבני הציבור באזור וכן מִתקנים המשמשים אוכלוסיות מוחלשות, ופיתוח שטחים שנזנחו.

 

מנחים: אדריכלית ליאת בריקס אתגר, אדריכל יטב בוסירה, אדריכל טל בדיחי.