נוהר הוכברג

שדה מגורים

עירוב שימושים במרחב הכפרי

 

לכפרים במישור החוף יש מערכת יחסים ייחודית בין האדם, החקלאות והנוף, המבטאת את ערכיה של החברה. הקונפליקט בין צמיחה והתרחבות דמוגרפית ובין שמירה על זהות המקום ואיכות החיים בו, הוא מרחב הפעולה בפרויקט זה, הבוחן חשיבה מחודשת על האלמנטים הנופיים המרחביים באזור. הפרויקט מציג מבט מחודש על מושגים ו"מופעים" המזוהים עם המורשת הנופית־מקומית באמצעות מעשה אדריכלי המתבונן אל העתיד.

 

מנחים: אדריכל שמואל גרואג, אדריכלית שירה שפרכר.