מיכאל איפרגן תום אסיסקוביץ'

לקראת ארץ המנזרים

michaelifegan722@gmail.com, tomasiskov@gmail.com

 

צליינות לארץ הקודש ואתר הטבילה קאסר-אל-יהוד

 

ארץ המנזרים היא מרחב מורכב ורווי בפרשנויות והיא תוצר של תהליכים שעברו עליה לאורך ההיסטוריה ובעלת משמעויות לחברות שונות הפוקדות מרחב זה. כל תקופה בהתפתחותו של האתר הותירה בו חותם שהכתיב סדרים חברתיים ומרחביים, וצבירתם מעניקה הבנה מורכבת לקריאתו של המרחב.

כיום, לאחר חמישים שנה שבהן עמד "קפוא", ניצב המרחב בפני תפנית נוספת – פינויים של כל שדות המוקשים. כמי שנתון ליחסי כוחות שונים ולאינטרסים רבים אנו מבקשים לשאול על עתידו של המרחב.

 

מנחות: אדריכלית יפעת פינקלמן, אדריכלית דבורה פינטו פדדה.

עוזרי הוראה: לירן מסר.