מאיה ניסן

אל כלפ – מא מאת

מי שהביא ילדים, אף פעם לא מת

 

בין בגדד לרמת גן אין טיסות ישירות. הבתים והרכוש נשארו בבגדד, אך התרבות לא נשארה מאחור. מורשת יהודי עיראק מפוארת ועשירה, ופועלם נישא עד היום.

הפרויקט עוסק בשימור המורשת המוחשית והבלתי מוחשית של יהודי עיראק. נקודת המוצא היא הסיפור המשפחתי שלי – סבי וסבתי שעלו מבגדד לרמת גן. המעגל מתרחב וסובב סביב קהילה שלמה, אורחות חיים, תרבות, מורשת.

כל אלה נלמדים מן הזיכרון. אולם הזיכרון הוא דינמי, נישא תמיד על ידי קבוצות חיות ולפיכך מתפתח ללא הפסק. ההיסטוריה לעומתו, היא השחזור הבעייתי והלא תמיד שלם של כל מה שכבר איננו. כך בעיניי מתהווה העיר רמת גן מחדש. שימור המתכתב עם העבר, ורואה פני עתיד.

 

מנחים: אדריכל שמואל גרואג, אדריכלית שירה שפרכר.

מנחה חיצוני: אדריכל ארי אתגר.