יובל רודיס

עיר של שימושים

כבני אדם אנו נמשכים מטבענו ליצור מבנים חברתיים, וכל אורבניזם הוא מבנה מסוג זה. מבנים אלו רכשו עם הזמן תכונות מרחביות וצורניות שונות אך בבסיסם שמרו על ערך מנחה משותף – מטרתם לשרת את יוצריהם ולספק את צורכיהם בתחומים שונים. הצורך בעיר נוכח בחיינו יותר מתמיד, והביקוש לעיור גדל בקצב אדיר, אך האם תכנון ערים עדיין מחזיק באותם ערכים אשר לשמם נוצרו מלכתחילה? או שמא אבדו ערכים אלו בתוך מערכות התכנון המוּנָעות על ידי שוק הנדל"ן וההון?

בפרויקט מוצעת תכנית לפעולה עירונית אשר חוזרת לערכים מקוריים אלו ושואפת אף לייעל את תכנון המרחב הבנוי כולו.

 

מנחים: אדריכל נתנאל אלפסי.