יהודה פראנק

מסחר כפלטפורמה לשינוי בחברה החרדית

מחזור החיים של העולם החרדי הוביל להתפתחות מגוון סוגי מסחר ייחודיים. החל במכירות ביתיות ובחצרות בתי הכנסת וכלה בצ'ונטיות ובאולמות הקרנה (קולנוע) מאולתרים. המסחר מגוון מחד, ומאידך מְאַחֵד בין הזרמים השונים בתוך החברה ויכול להוות פלטפורמה לשינויים המתחוללים בה.

שכונת גאולה בירושלים היא מוקד מסחר דומיננטי בחברה החרדית ומושכת אליה את כל גווני האוכלוסייה. על כן היא מהווה כר פורה להתפתחות מרחב מסחר חדש המשלב תרבות ובילוי, בהתאם לשינויים ולניואנסים התואמים לחברה החרדית.

 

מנחים: אדריכלית ליאת בריקס אתגר, אדריכל יטב בוסירה, אדריכל טל בדיחי.