חן רשף גבאי

הדופן הקהילתית

כיצד ניתן להחזיר את הקהילתיות בכלים אדריכליים? זו השאלה שממנה יצא לדרך הפרויקט העוסק בשיכון ותיקי ההסתדרות בקריית משה בירושלים, שיכון שהוקם בשנות החמישים בפאתי העיר והתבסס על מודל האגודה השיתופית. עם השנים אוכלוסיית השיכון השתנתה, האגודה נחלשה, ותוספות בנייה נבנו לגובה ולרוחב המבנים. בעוד שירושלים גדלה ועטפה את קריית משה, מבני השיכון והמרחבים הקהילתיים הוזנחו.

הפרויקט שואף להחיות את הקהילתיות בשיכון בהתבסס על מודל האגודה השיתופית ועל הפוטנציאל הכלכלי שלה. על גבולות המבנים המורחבים יתווספו פרוגרמות קהילתיות ותוספות מניבות לקופת האגודה, מחומרים קלים ובכמה קני מידה: בין דירות, בין מבנים ובין השיכון לשכונה. תוספות אלו ייבחרו על ידי התושבים וייצרו דופן חדשה למבנים – הדופן הקהילתית.

 

מנחים: אדריכל שמוליק גרואג, אדריכלית שירה שפרכר.