זיו אברהם

הַפִּיל הַיָּרֹק

בשנת 1870, באזור חולי הסמוך לעיר הנמל העתיקה יפו, הוקם בית הספר החקלאי הראשון בארץ.

בית הספר המבודד שזכה לשם "מקווה ישראל", היווה מרכז לחינוך ולהתיישבות חקלאית ראשונה ושימש מנוע ציוני וחלוצי, שיש המגדירים אותו כ"ראשית מדינת ישראל". למרות זאת, כיום הוא נותר חבוי וכמעט לא מוכר בקרב הציבור.

הפרויקט עוסק בבית הספר מקווה ישראל ומבקש להנציח ולהנכיח אותו כאתר מורשת לאומית וכריאה ירוקה בסביבתו האורבנית.

 

מנחות: אדריכלית יפעת פינקלמן, אדריכלית דבורה פינטו פדדה.

עוזר הוראה: לירן מסר.