ורד דומוביץ

עיר התחנה

אישה בתחנה: פמיניזם ומגדר בתחנה החדשה

 

התחנה המרכזית החדשה בתל אביב היא מבנה מאיים היוצר תחושת חוסר ביטחון למשתמשות בו.

פרויקט זה מתייחס לתחנה כ"עיר תחת גג", כפי שהוגדרה על ידי מתכנניה. תוך שילוב עקרונות תכנון עירוני בעלי היבטים מגדריים והתאמת המרחב למשתמשות בו.

"בעיר התחנה" החדשה ישנו עירוב שימושים היוצר מרחב עירוני בטוח, נגיש ומואר לתושבות ולמשתמשות.

 

*תוכנן בלשון נקבה אך מתייחס למרחב המותאם לשני המינים.

 

מנחים: אדריכל שרון רוטברג, אדריכלית טליה דוידי.