גילי אבנון

עיר – חפיר

המרחב העירוני יוצר חללים ציבוריים ומקומות מפגש, וכדאי שחללים אלו יהיו פעילים. לזאת נדרש רצף עירוני וצפיפות במרקם האורבני. השוני והפער בין המרקמים, הטיפולוגיות והרכב האוכלוסייה יצרו בעכו אזור חיץ שבו ישנו נתק ברצף העירוני שאינו מתפקד כנקודת תפר וחיבור. הפרויקט מציע דרכים מקבילות על קו החומה ההיסטורית שיוצרות טיפולוגיות חדשות, והן יביאו לפיתוח אזור החיץ ויהוו מרקם חדש שיחבר בין העיר העתיקה לעיר החדשה.

 

מנחים: אדריכל שמואל גרואג, אדריכלית שירה שפרכר, סמדר עוקל.