ג'ואן אבודאלו

הטיפולוגיה השלישית

יריחו כעיר מפתח בעירוניות אקס־טריטוריאלית

 

רכס ההרים המוכר גם כדרך ההר, תרם להקמתן של ערים והתיישבויות לאורכו, והם נהנו מהמיקום האסטרטגי.

אולם משנת 1948 ומהקמת הגבולות עם השנים, ערי ההר (ציר צפון דרום) נעצרו מִלֶּכֶת ונאלצו לעבור תהליכי עיור שפגמו בקשרים המרחביים עם שאר המרחב הפלסטיני (חתך מזרח מערב).

הפרויקט מתרכז ביריחו כבעלת פוטנציאל להתוות תשתית חדשה במרחב אקס־טריטוריאלי פלסטיני באמצעות פיתוח גישה המטשטשת את הגבולות בין האינדיבידואל לקהילה.

 

מנחים: אדריכל יוסי קליין, אדריכלית קרין קליר אקרשטיין, אדריכל יואב אוריון.