אריג׳ אשהב

הרים מחזירים את האבן למיקומה

הפרויקט מערער על מעמדה של אבן הגיר במורשת התרבותית של ירושלים היום, באמצעות התבוננות על השפעתה המיידית של תעשיית האבן על הנוף ועל הכלכלה בשטחים הפלסטיניים הכבושים.

ההצעה משתמשת בטקטיקות ובקני מידה משתנים של התערבות אדריכלית בשאיפה להחזיר את שליטתם של הפלסטינים על הנוף, על הכלכלה ועל המשאבים הטבעיים שלהם, שנוצלו עד כדי מיצוי על ידי תקנות חיפוי האבן בירושלים.

 

מנחים: אדריכלית ליאת בריקס אתגר, אדריכל יטב בוסירה, אדריכל טל בדיחי.