איתי סטולר

Pathology

מרחב אורבני מתפתח | מרחבים לא ליניארים

המרחב העירוני כמעט ואינו משתנה.
העיר צומחת באופן ליניארי כלפי מעלה ומחולקת ומתוחמת באמצעות דרכים.
הדרכים בהם אנו נעים נתקבעו בתקופה בה התנועה נעשתה בכרכרות  ובתוואי שהיה יעיל למסחר בן התקופה.
קיבעון זה מקשה על העיר להגיב לשינויים וזה אחד הגורמים לקשיים בתפקודה.

הפרויקט מדמה את הליך היווצרותם של משטחים לא ליניאריים בקנה מידה אנושי.
השימוש במשטחים אלו ושילובם במרחב האורבני מאפשר
גמישות והתפתחות בהתאם לשינויי החברה אותה הוא משרת.

 

מנחים: נתנאל אלפסי, רפאל לה-פונטיין, יהונתן לזובסקי