(עב) סתיו בלחסן

Don't think of a green elephant

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العبرية و الإنجليزية الأمريكية.