(עב) סרגי איסקוב

The Epic of Gilgamesh

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العبرية.