(עב) גל ברגר

Plant life

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العبرية.