(עב) אלינה אלכסה אוסיפובה

(Tide (Geut

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العبرية.