(עב) ים חטר

The Central Bus Station is Too Small

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العبرية.